BladderScan

Utrustning som med hjälp av ultraljud mäter volymen i blåsan.  Finns i tre olika modeller BVI 3000, BVI 6100 & BVI 9400.

Blåsdistention

Utspänning utav blåsan

Blåsträning

Beteendeträning som går ut på att försöka hålla sig så länge som möjligt (dagtid max 4 tim).

Blåsvolymsbestämning

Mätning av volymen i blåsan.

Blygdbenet

Bäckenets främre del.