Apparaten utför ett antal diagnostiska tester på de interna systemen.
Film som visar självtest på

BVI 3000

BVI 9400