Felkällor

Ascites (fri vätska i buken), färska blödningar i eller i närheten utav blåsan, förstorad uterus t. ex vid graviditet, gasansamling framför blåsan kan orsaka fel.

Förband

Mätning genom förband är inte möjligt. Ultraljud försvinner, kan inte fortplanta sig, i luft och andra gaser. Placera proben vid sidan av förbandet och sikta snett ned mot blåsans plats.