Kalibrering

BladderScan trimmas/ställs in så att den mäter korrekt.

Kalibreringsfantom

Specialutrustning mot vilken BladderScan BVI 3000 kontrollmäts för att säkerställa apparatens noggrannhet.

Kalibreringsutrustning/kit

Vattentank, spiralformat målobjekt och kommunikationsenhet krävs för att genomföra kalibrering.

Kalibreringsvarning

Meddelande på BVI 6100 och BVI 9400 om att apparaten behöver kalibreras inom kort.

Kateter

Plastslang som (här) förs upp i urinröret för att tömma blåsan på urin.

Kateterstopp

Hinder vid kateterspetsen t.ex. koagler som gör att katetern täpps igen och utflödet hindras.