Kalibrering

BladderScan trimmas/ställs in så att den mäter korrekt.

Kalibreringsfantom

Specialutrustning mot vilken BladderScan BVI 3000 kontrollmäts för att säkerställa apparatens noggrannhet.

Kalibreringsutrustning/kit

Vattentank, spiralformat målobjekt och kommunikationsenhet krävs för att genomföra kalibrering.

Kalibreringsvarning

Meddelande på BVI 6100 och BVI 9400 om att apparaten behöver kalibreras inom kort.