Kateter

Plastslang som (här) förs upp i urinröret för att tömma blåsan på urin.

Kateterstopp

Hinder vid kateterspetsen t.ex. koagler som gör att katetern täpps igen och utflödet hindras.