Kommunikationsenhet

Tillåter scanningsenheten att kommunicera med dator via USB-kontakt (se under tillbehör för BVI 6100) eller Batteriladdare/Trådlös Hub (se under tillbehör för BVI 9400) som

Kontroll, Årlig

Ladda ner PDF för årlig kontroll på MTA. BVI 3000, BVI 9400, BVI 6100 och Prime Plus

Kontroll, Veckovis

Ladda ner PDF för veckovis kontroll på avdelningen  BVI 3000, BVI 9400, BVI 6100 och Prime Plus

 

 

 

Kontrollmätning utav BVI 3000

Görs mot ett målobjekt, fantom, med en känd volym.