Laddningsenhet

Den enhet som används till att ladda batteriet i (se under Tillbehör för BVI 6100).
Ansluts direkt till nätuttag.

Laparaskopisk

”Titthålskirurgi”. Ett smalt instrument förs in via snitt i bukväggen genom vilket man kan inspektera, ta prover och göra operationer.

LCD Skärm

Liquid Crystal Display, digital bildskärm, där mätresultat, träffbild och annan information presenteras.