Pappersbyte

Film som visar pappersbyte för

BVI 3000

 

BVI 9400

Prime Plus

Pappersstorlek

Mått för de olika pappersrullarna. BVI 300: bredd 58 mm, diam 47 mm. BVI 9400: bredd 58 mm, diam 38 mm.

Pilar, blinkande

Rikta om/sikta i pilens riktning och scanna på nytt tills träff utan pil uppnås.

Pilar, fasta

Inte alltid nödvändigt att scanna på nytt, resultatet ligger nära den verkliga volymen. För maximal noggrannhet rikta om/sikta i pilens riktning och scanna på nytt. Vid undersökning av barn scanna ALLTID tills träff utan pil uppnås.

Positioneringssymbol

På BVI 3000 ljust fält i svart cirkel som visar träffen och hur man ev. skall rikta om proben. På BVI 9400 gult fält i ljus cirkel som visar träffen och hur man ev. skall rikta om proben.

På Prime Plus ett  grönt fält i ljus cirkel som visar träffen.

Probe

Den rundade del av scanningsenheten varifrån ultraljudsvågorna sänds ut.