Rengöring

Av probe och apparatdel sker med en trasa fuktad med Isopropanol/Isopropylalkohol t. ex. Dax Ytdesinfektion, LT-Cin eller M-Ytdes.

Reset BVI 6100

Då apparaten varit utan batteriladdning en längre tid eller om den av någon anledning inte fungerar som den ska kan en Reset utav apparaten behöva göras. Ladda ner PDF med instruktioner.

Residualurin

Urinmängd som blir kvar i blåsan efter tömning (även Resturin alt. Resurin).

Riktningsdisplay

Display på proben till BVI 9400 där pilar visar åt vilket håll proben skall riktas om för att optimal träff skall uppnås.

Riktningspilar

Pilar som visar i vilken riktning proben skall flyttas för att optimal bild av volymen skall uppnås.

Rullstativ

Rullstativ finns att se under tillbehör för BVI 3000BVI 9400 och Prime Plus