Riktningsdisplay

Display på proben till BVI 9400 där pilar visar åt vilket håll proben skall riktas om för att optimal träff skall uppnås.

Riktningspilar

Pilar som visar i vilken riktning proben skall flyttas för att optimal bild av volymen skall uppnås.