Termopapper

Värmekänsligt papper som medger utskrift av kvitto på BVI 9400,  BVI 3000 och Prime Plus.

Termoskrivare

Skrivare som skriver ut kvitto med hjälp av värme. Se Termopapper

Testfantom

Fantom mot vilken man kan kontrollera att BladderScan BVI 3000 mäter konstant. Ej att förväxla med Kalibreringsfantom, (som används för att konstatera att BVI mäter korrekt inom rätt gränsvärden)