Vattentank, spiralformat målobjekt och kommunikationsenhet krävs för att genomföra kalibrering.