Meddelande på BVI 6100 och BVI 9400 om att apparaten behöver kalibreras inom kort.