Kommunikationsenhet

Tillåter scanningsenheten att kommunicera med dator via USB-kontakt (se under tillbehör för BVI 6100) eller Batteriladdare/Trådlös Hub (se under tillbehör för BVI 9400) som

Kontroll, Årlig

Ladda ner PDF för årlig kontroll på MTA. BVI 3000, BVI 9400, BVI 6100 och Prime Plus

Kontroll, Veckovis

Ladda ner PDF för veckovis kontroll på avdelningen  BVI 3000, BVI 9400, BVI 6100 och Prime Plus

 

 

 

Kontrollmätning utav BVI 3000

Görs mot ett målobjekt, fantom, med en känd volym.

Laddningsenhet

Den enhet som används till att ladda batteriet i (se under Tillbehör för BVI 6100).
Ansluts direkt till nätuttag.

Laparaskopisk

”Titthålskirurgi”. Ett smalt instrument förs in via snitt i bukväggen genom vilket man kan inspektera, ta prover och göra operationer.

LCD Skärm

Liquid Crystal Display, digital bildskärm, där mätresultat, träffbild och annan information presenteras.

Mätnoggrannhet

Förutsätter användning enligt instruktioner. BVI 9400: ± 15% ± 15 ml i intervallet 0-999 ml.  BVI 600: ± 15% ±15 ml i intervallet 0-999 ml. BVI 3000: 0-699ml +-20%+-20ml och 700-999ml +-25% +-25ml. Prime Plus: 0-100ml  ± 7.5ml och i intervallet 100 – 999 ml ± 7.5 %.

Mätområde

0-999 ml för samtliga modeller.

Medellinjen

Tänkt linje mitt på patienten.

NeuralHarmonics Technology

Teknologi som, genom att läsa av fler data och göra fler beräkningar, ökar apparatens noggrannhet och snabbhet.

Noninvasiv

Inte inträngande

Överviktig patient

Vid undersökning, skjut undan magen och tryck proben hårdare mot buken.

Pappersbyte

Film som visar pappersbyte för

BVI 3000

 

BVI 9400

Prime Plus

Pappersstorlek

Mått för de olika pappersrullarna. BVI 300: bredd 58 mm, diam 47 mm. BVI 9400: bredd 58 mm, diam 38 mm.

Pilar, blinkande

Rikta om/sikta i pilens riktning och scanna på nytt tills träff utan pil uppnås.

Pilar, fasta

Inte alltid nödvändigt att scanna på nytt, resultatet ligger nära den verkliga volymen. För maximal noggrannhet rikta om/sikta i pilens riktning och scanna på nytt. Vid undersökning av barn scanna ALLTID tills träff utan pil uppnås.

Positioneringssymbol

På BVI 3000 ljust fält i svart cirkel som visar träffen och hur man ev. skall rikta om proben. På BVI 9400 gult fält i ljus cirkel som visar träffen och hur man ev. skall rikta om proben.

På Prime Plus ett  grönt fält i ljus cirkel som visar träffen.

Probe

Den rundade del av scanningsenheten varifrån ultraljudsvågorna sänds ut.

QuickPrint

Program som används för kalibrering utav BVI 6100 & BVI 9400.

Rengöring

Av probe och apparatdel sker med en trasa fuktad med Isopropanol/Isopropylalkohol t. ex. Dax Ytdesinfektion, LT-Cin eller M-Ytdes.

Reset BVI 6100

Då apparaten varit utan batteriladdning en längre tid eller om den av någon anledning inte fungerar som den ska kan en Reset utav apparaten behöva göras. Ladda ner PDF med instruktioner.

Residualurin

Urinmängd som blir kvar i blåsan efter tömning (även Resturin alt. Resurin).

Riktningsdisplay

Display på proben till BVI 9400 där pilar visar åt vilket håll proben skall riktas om för att optimal träff skall uppnås.

Riktningspilar

Pilar som visar i vilken riktning proben skall flyttas för att optimal bild av volymen skall uppnås.

Rullstativ

Rullstativ finns att se under tillbehör för BVI 3000BVI 9400 och Prime Plus

Scandjup

Det djup till vilket ultraljudsvågorna sänds ut från apparaten.

ScanPoint

Tillverkarens onlineservice där man kan kalibrera utrustningen samt spara patientdata och se på undersökningsbilder.

Scanvinkel

Den vinkel, 120 grader, BladderScan scannar av volymen. Apparaten scannar som en ficklampa lyser.

Självtest

Apparaten utför ett antal diagnostiska tester på de interna systemen.
Film som visar självtest på

BVI 3000

BVI 9400

Suprapubisk

Området ovanför blygdbenet.

Symfysen

Bäckenets främre del där blygdbenen möts.