BladderScan

Det enkla sättet att

mäta volym i blåsan.

Nyhet!

Bladderscan

Prime

Gör

utbildningen

online

Allt om BladderScans funktioner,
skötsel och metoder.


Läs mer om våra produkter

BladderScan® BVI 3000

BladderScan®
BVI 3000

Detta är den BladderScan som funnits längst. Finns på alla sjukhus i Sverige och på ett stort antal andra vårdinrättningar.


BladderScan® BVI 6100

BladderScan®
BVI 6100

Detta är en mindre och lättskött modell. Storleken gör att den är mycket enkel att ta med sig, exempelvis vid hembesök.


BladderScan® BVI 9400

BladderScan®
BVI 9400

Den här modellen har ny, patenterad teknik – Neutral-Harmonics Technology. Ökar både hastigheten och noggrannheten


BS-Prime_system.CMYK.multi-patient_v2

BladderScan®
Prime Plus

BladderScan®Prime Plus sätter en ny standard för noggrannhet, 0-100ml  ± 7.5ml och i intervallet 100 – 999 ml ± 7.5 %



Gör utbildningen online!

Allt om BladderScans funktioner, skötsel och metoder. Genomför utbildningen och lär dig att hantera mätaren bättre.
Anmäl dig enkelt och få tillgång till utbildningen direkt.