BladderScan®

BladderScan ger en snabb och pålitlig mätning av volymen i urinblåsan.

BladderScan är en portabel och användarvänlig ultraljudsmätare som snabbt och noggrannt mäter volymen i urinblåsan. Blåsvolymen mäts med en volymetrisk 3D probe och efter några sekunder presenteras resultatet på apparatens display.

PRODUKTER

BladderScan® i10

Nästa generationens BladderScan. Pålitlig noggrannhet möter testad hållbarhet. Powered by ImageSense®

Skanningsdjup
Förbättrat EdgeScan ocentrerat varningssystem

Volym
Volymindikator från 0-999ml

PRODUKTER

BladderScan®
BVI 6100

Detta är en mindre och lättskött modell. Storleken gör att den är mycket enkel att ta med sig, exempelvis vid hembesök.

Depth of Scan
Enhanced EdgeScan off-center scan alerts

Volume
Volume detection from 0-999ml

Modeller

Utforska våra modeller här

Support & Service

Vi utför service på alla våra produkter på vårt servicecenter i Stockholm.

Utbildning

Allt om BladderScans funktioner, skötsel och metoder.

Berätta hur vi kan hjälpa till

Loading