Instruktionsfilmer

Undersökning

Förberedelse
Inställning

Scanning
Alltid i medellinje

 

Förflyttning

Avslutning
Handhavande av probe
Felträff

Bandage

Service och support

Byte av papper
Byte av batteri
Självtest

Undersökning

Förberedelse
Inställning
Scanning
Träff med Blinkande pil
Träff med Fast pil

Service och support

Laddning och Återställning

Förberedelse

Apparatens placering
Bästa undersökningsläge
Val av patientkategori

Undersökning

Rätt placering utav probe
Undersökning
Träff med grön/fast pil
Träff med röd/blinkande pil
Spara en undersökning
Skriva ut kvitto av undersökning

Övrigt

Felaktig placering utav proben
Hur en undersökning INTE ska gå till
Hinder - så som förband
Träff med grått ovalt område i displayen
Resultatet 0 ml

Service och support

Självtest
Pappersbyte
Batteribyte

Förberedelse

Starta apparat

Patient-/apparatläge
– Bästa undersökningsläge

– Apparatplacering

Val scanningstyp

– Använda Pre-scan

Tryck på Inställningar

Välj Aktivera B-lägesinriktning i realtid

– Använda Bladderscanläge

Tryck på inställningar

Avaktivera B-lägesinriktning i realtid

Val av patientkategori
– Val av patientkategori

– Probekabel vinkelrätt – patientfigur på display

Undersökning

Probedisplay, orienteringshjälp och bild
Undersökning Pre-scan

Undersökning Bladderscanläge

Se ultraljudsbilder
Resultatet 0ml

Resultat Större än

Hantering av Probe

Uppåt i medellinjen
Förband
Träffa av symfys

Felhantering av probe

Service och support

Hjälpknapp

Batteri
– Batteribyte

– Batterisymbol och laddningsstatus

– Laddare

Hård-/ mjukvarutest
– Mekaniskt test

– Självtest

Kvitto/Pappersbyte
– Kvittoutskrift

– Pappersbyte

– Smutsig probe

Rengöring