BladderScan ger en snabb och pålitlig
mätning av volymen i urinblåsan.


Fördelar

› Vårdtagaren undviker onödiga kateteriseringar och slipper obehaget i samband med dessa.
› Vårdtagaren undviker risken att få en urinvägsinfektion.
› Undersökningen går snabbt, är lätt att genomföra och personalen spar tid.
› BladderScan är stöttålig och gjorda för att tas med på t.ex. hembesök.
› BladderScan är användarvänliga, noggranna, lätta att lära sig och har lång livstid.


Användningsområden

 Vid mätning av residualurin.
 Vid misstänkt urinstämma.
 Vid inkontinensutredningar.
 Diagnoshjälp vid oklara buksmärtor.
 Vid misstänkt kateterstopp.
 Vid utvärdering av läkemedelsbehandling.
 Hjälp vid blåsträning.BladderScan®
BVI 3000

BVI 3000 är den BladderScanmodell som funnits under längst tid, är absolut vanligast och mest välkänd. Den finns på samtliga sjukhus i Sverige och på ett stort antal vårdcentraler.


BladderScan®
BVI 6100

BVI 6100 är en mindre och mycket enkel, handhållen modell. Mätarens storlek gör att den är mycket lätt att ha med sig vid till exempel hembesök.


BladderScan®
BVI 9400

BVI 9400 är den senaste modellen i BladderScan-familjen. Med ny patenterad teknik, Neutral-Harmonics™ Technology, ökar hastigheten och noggrannheten i mätningarna.


BladderScan®
Prime Plus

BladderScan®Prime Plus sätter ny standard för noggrannhet och användarvänlighet. Med en noggrannhet på 0-100ml  ± 7.5ml och i intervallet 100 – 999 ml ± 7.5 % är vi bäst på marknaden.


Gör utbildningen online!

Allt om BladderScans funktioner, skötsel och metoder. Genomför utbildningen och lär dig att hantera mätaren bättre.
Anmäl dig enkelt och få tillgång till utbildningen direkt.