Apparaten stänger av sig efter någon minut?

Ja. Apparaten går, efter någon minuts inaktivitet, ned i viloläge. Detta för att spara batterikraft. Tryck på On/Off knappen för att starta apparaten igen.

Loading