Apparaten stänger av sig själv efter någon minut?

Apparaten går efter en viss tids inaktivitet ner i viloläge. Tiden för detta går att ställa in i Inställningar

Loading