Apparaten startar inte. Vad ska jag göra?

Gör reset på apparaten och sätt apparaten på laddning minst 6 timmar.

Loading