Är det några speciella kontroller som ska göras på apparaten?

Ja. Ladda ner PDF för att läsa om veckovis kontroll och årlig översyn.

Loading