Åt vilket håll ska jag hålla handtaget på proben?

Handtaget kan hållas åt höger, vänster eller rakt ned. Det viktiga är att det hålls vinkelrätt mot medellinjen och att man siktar ca 45 grader snett ned mot den plats där blåsan sitter.

Loading