Åt vilket håll ska jag rikta handtaget på proben?

Om handtaget riktas åt patientens högra sida är det lättare att orientera sig efter träffen på apparatens display. Då motsvarar uppåt på displayen patientens huvudända och höger på displayen motsvarar patientens högra sida osv. Orienterar man sig bara efter handtagets display med pilar så kan det hållas åt höger, vänster eller rakt ned, det spelar ingen roll. Det viktiga är att det hålls vinkelrätt mot medellinjen och att man siktar ca 45 grader snett ned mot den plats där blåsan sitter.

Loading