Vilket är det bästa undersökningsläget?

Det bästa undersökningsläget är när patienten ligger avslappnad, på rygg, med lätt höjd huvudända.

Loading