Går det att scanna på en patient som halvsitter, står upp eller ligger på sidan?

Ja. Blåsans position förändras inte men det kan praktiskt sett vara lite krångligare att genomföra än om patienten ligger avslappnad på rygg.

Loading