Hur noggrann är apparaten?

BladderScan BVI6100 har en noggrannhet på ±15%, ±15ml i intervallet 0-999ml.

Loading