Hur noggrann är BVI 3000?

Bladderscan BVI 3000 har en noggrannhet på +/- 20%. +/- 20 ml i intervallet 0-699 ml och +/- 25%. +/- 25 ml i intervallet 700-999 ml

Loading