Hur noggrann är apparaten?

BladderScan har en noggrannhet på ±7, 5ml i intervallet 0-100ml och  ±7,5 % i intervallet 100 – 999ml.

Loading