Hur ska jag hålla proben?

Probekabeln ska hållas vinkelrätt åt höger eller vänster, så att bilden på probedisplayen motsvarar patienten. Huvudet upp och fötterna ner. Då är det lättare att orientera sig efter träffen på apparatens display. Då motsvarar uppåt på displayen patientens huvudända och höger på displayen motsvarar patientens högra sida osv. Det viktiga är sen att man siktar ca 45 grader snett ned mot den plats där blåsan sitter.

Loading