Hur vet jag att jag fångat all volym som finns i blåsan?

När man undersöker en patient skall man först sträva efter att få en bra träff med krysset i det gula fältet och 8 pilar som blinkar på handtagets display. När man fått denna träff skall man ALLTID flytta proben uppåt i medellinjen ca. 1 cm och scanna på nytt, fortfarande skall man sikta ned mot blåsans plats och sträva efter att få bra träffar. Ökar det uppmätta värdet fortsätter man uppåt ytterligare 1 cm och scannar på nytt osv. Så gör man tills värdena slutar att öka, tills man får det första lägre värdet. Då har man kommit ihåg det högst uppmätta värdet och det är det som gäller – det är den volym patienten har i blåsan.

Loading