Hur vet jag att jag fångat all volym som finns i blåsan?

När man undersöker en patient skall man först sträva efter att få en bra träff med krysset i det ljusa fältet. När man fått denna träff skall man ALLTID flytta proben uppåt i medellinjen ca. 1 cm och scanna på nytt, fortfarande skall man sikta ned mot blåsans plats och sträva efter att få bra träffar. Ökar det uppmätta värdet, fortsätter man uppåt ytterligare 1 cm och scannar på nytt osv. Så gör man tills värdena slutar att öka, tills man får det första lägre värdet (detta står på rad tre på displayen, vid Aktuella=). Det högst uppmätta värdet står hela tiden, med stora siffror och bokstäver, till vänster på displayen och det är det som gäller – det är den volym patienten har i blåsan.

Loading