Ibland får jag en gul träffbild som inte är ”mitt i prick” varför?

Du har siktat fel. Proben befinner sig inte i medelinjen, proden riktas åt höger eller vänster eller flyttas under pågående mätning.

Loading