Jag får aldrig in krysset i det ljusa fältet?

Inträffar oftast då patienten har mycket små volymer i blåsan. Apparaten har svårt att fånga in och centrera volymen. Börja om helt från början. Tänk igenom hur undersökningen går till och starta om. Är det samma eller ungefär samma värde/volym som mäts upp hela tiden ligger dessa nära det faktiska värdet – inte alltid nödvändigt att fortsätta scanna. Är resultatet kliniskt användbart?

Loading