Kan jag nöja mig med EN bra träff med krysset i det gröna fältet?

Nej. Man skall aldrig nöja sig med en enda bra träff. Har man fått en bra träff skall man ALLTID flytta proben uppåt i medellinjen 1-2 cm och scanna på nytt för att säkerställa att all volym fångats. Fortsätt uppåt i medellinjen tills värdena slutar att öka, tills första lägre värdet uppmäts. Således görs aldrig färre än 2 scanningar

Loading