Måste man använda ultraljudsgel vid undersökningen?

Ja. Om inte så finns risk för att felaktiga värden mäts upp.

Loading