Måste man få en träff med krysset mitt i det gröna fältet på displayen?

Ja. Det är då man har fångat volymen på ett bra sätt.

Loading