Måste man få en träff med krysset mitt i det gula fältet på displayen och 8 pilar som blinkar på handtagets display?

Ja. Det är då man har fångat volymen på ett bra sätt.

Loading