Måste man träffa med krysset mitt i det ljusa fältet?

Nej. Det räcker att man träffar med krysset i det ljusa fältet, lite ljust i varje fjärdedel utav cirkeln.

Loading