Mäter BladderScan fel om batterinivån är låg?

Nej. Däremot om batterinivån är för låg för att genomföra hela undersökningen står ett meddelande om detta på apparatens display. Skulle apparaten ha batterier som är mer än 4 år gamla kan detta påverka apparaten så att den ger ett för högt värde. Apparatens batterier bör därför bytas ut vart 4:e år.

Loading