När väljer jag figur med kjol resp. figur utan kjol?

När man undersöker patient utan livmoder alltså en man/pojke, kvinna som genomgått hysterektomi eller flicka som inte kommit upp i puberteten skall man välja figur utan kjol. Undersöks en kvinna som har sin livmoder kvar skall figur med kjol väljas. Detta för att få en så noggrann mätning som möjligt.

Loading