På hur små barn kan apparaten användas?

BladderScan Prime Plus kan användas på barn från 1 års ålder. Detta är lite beroende på barnets storlek. Desto mindre barnen är desto större är risken att apparaten även fångar annan vätska som finns t.ex. i tarmar.

Loading