Ska man flytta proben då man scannar (då apparaten arbetar)?

Nej. Under den tid apparaten scannar (arbetar) skall proben hållas HELT STILLA.

Loading