Ska man göra några speciella kontroller av apparaten.

Ja. Ladda ner PDF för veckovis och årlig översyn.

Loading