Vad är det för grått fält som syns på målbilden efter jag scannat?

Blygdbenet! Proben har placerats på eller för nära blygdbenet som kan skymma en del av volymen som finns i blåsan. För en mer exakt mätning skall proben flyttas 1 cm uppåt i medellinjen och ny scanning göras

Loading