Vad är det för grått fält som syns på målbilden efter jag scannat?

Proben har placerats på eller för nära blygdbenet som då skymmer en del av volymen som finns i blåsan. För en mer exakt mätning skall proben flyttas 1 cm uppåt i medellinjen och ny scanning göras.

Loading