Vad betyder en stor röd pil på skärmen och blinkande pil på handtagets display?

Volymen har inte fångats inom scanningsområdet på ett tillfredsställande sätt. Rikta om/sikta i pilens riktning och scanna på nytt tills träff utan pil uppnås.

Loading