Varför får jag ingen ultraljudsbild av blåsan i Pre-scanläget?

Inträffar ofta vid små volymer, och om man siktar rakt in i buken eller för brant nedåt. Det beror på att ultraljudsbilden visar ett mycket tunt tvärsnitt av blåsan och det man siktar på är litet. Det är då lätt att missa. Åtgärd: Sikta 45 grader nedåt och vinkla proben försiktigt uppåt och nedåt i höjdled. Apparaten ritar ut blåsan med en grön linje när den hittas. Om ni trots detta inte hittar blåsan, håll proben stilla i medellinjen, sikta 45 grader ner mot lilla bäckenet och gör en mätning. Finns det volym i blåsan kommer denna fångas in och visas på skärmen.

Loading