Varför låser sig apparaten.

Detta beror oftast på att man antingen tagit ur batteriet ur apparaten utan att stänga av den först eller att man tryckt på On/Off knappen upprepade gånger. Undvik genom att stänga av apparaten innan batteribyte och tryck på On/Off knappen ordentligt EN gång och VÄNTA på att apparaten startar.

Loading